novaposluga1

Якість послуг за 2018 рік

Показники якості послуг за 2018 рік
Найменування показника (параметра) якості телекомунікаційної послуги, який визначений НКРЗ для оприлюднення Одиниця виміру Рівень, який встановлений центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку (ЦОВЗ) Рівень, який був запланований на звітний рік Досягнутий рівень за звітний рік Запланований рівень на поточний рік
Послуги з доступу до Інтернет
Нормований час усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі та відновлення доступу до послуг зі встановленими значеннями показників якості % не більше як одна доба 1 0,9 1
Відсоток рахунків, на які були отримані звернення від споживачів щодо їх некоректності (неправильності) %  не більше ніж 1% 0,9 
Відсоток звернень щодо організаційних аспектів обслуговування %  не більше ніж 1%  0,9 
Відсоток звернень щодо технічних аспектів обслуговування %  не більше ніж 1%  0,9 
Відсоток реєстрацій, які відповідають нормам за часом реєстрації в мережі %  не більше ніж 90%  Показник не придатний для використованої технології 
Відсоток незадовільних з’єднань за швидкістю передачі даних %  не більше ніж 10%  Показник не придатний для використованої технології 
Відсоток успішних реєстрацій у мережі %  не більше ніж 90%  Показник не придатний для використованої технології 
Відсоток відмов %  не більше ніж 10%  2